مطالب مرتبط

روش‌ اضافه کردن جزیره در آشپزخانه‌های کوچک

راهنمای تصویری اضافه کردن جزیره در آشپزخانه‌های کوچک

استفاده از جزیره در آشپزخانه می تواند تاثیر فراوانی بر عملکرد این فضا داشته باشد و کمک می کند کارها راحتر انجام گیرد و مسیرهای رفت و آمدی توسط استفاده کنندگان کاهش چشمگیری داشته باشد.


اگر تصمیم گرفته‌اید که از کابینت جزیره در آشپزخانه استفاده کنید، به این فکر نکنید که فضای کمی در آشپزخانه خود دارید و امکان استفاده از جزیره وجود ندارد. حالت های زیادی برای ایجاد و قرار دادن یک جزیره‌ وجود دارد، حتی در جایی که فضا محدود است. یکی از روش‌های اضافه کردن جزیره در آشپزخانه‌های کوچک در صورت کمبود فضا این است که عمق کابینت‌های زمینی را کاهش داده و به جای آن ارتفاع کابینت‌های هوایی را اضافه کرده تا بتوانیم مقداری فضا را در طول  و عرض به آشپزخانه خود اضافه کنیم.

 برای درک بهتر موضوع می توانید تصویر متحرک (گیف) زیر را مشاهده نمایید.

نحوه اضافه کردن جزیره در آشپزخانه‌های کوچک

   حتما بخوانید: به چه مقدار فضا برای اضافه کردن جزیره در آشپزخانه خود نیاز داریم؟


طراحی آنلاین کابینت