طراحی کابینت آشپزخانه مدرن خاکستری رنگ با دستگیره های مخفی 2 - ربوطرح

طراحی کابینت آشپزخانه مدرن خاکستری و سفید رنگ با دستگیره های مخفی - ربوطرح

طراحی کابینت آشپزخانه مدرن خاکستری و سفید رنگ با دستگیره های مخفی یکی از خدمات وب سایت ربو طرح است. در این آشپزخانه جذاب و مدرن از کابینت هایی با رنگ خاکستری و سفید استفاده شده است. کابینت های این آشپزخانه کاملا صاف و یکدست هستند و دستگیره های به کار برده شده به طور مخفی طراحی شده اند. یک جزیره در وسط آشپزخانه با ترکیب رنگ های خاکستری و سفید طراحی شده است که نقش میز ناهار خوری را دارد. سه لوستر در این آشپزخانه طراحی شده است که به رنگ خاکستری هستند و با رنگ تمامی وسایل آشپزخانه هماهنگ است.