طراحی کابینت آشپزخانه مدرن خاکستری رنگ با دستگیره های مخفی 2 - ربوطرح

طراحی کابینت آشپزخانه مدرن خاکستری رنگ با دستگیره های مخفی 2 - ربوطرح

طراحی کابینت آشپزخانه مدرن خاکستری رنگ با دستگیره های مخفی یکی دیگر از خدمات وب سایت ربو طرح است. در این طراحی آشپزخانه مدرن کابینت ها تماما خاکستری هستند و در آن ها از دستگیره های مخفی استفاده شده است. در وسط این آشپزخانه یک جزیره طراحی شده است که سطح آن مثل سطح رویی کابینت ها سفید است. در این جزیره قسمتی برای قرار دادن وسایل تزئینی تعبیه شده است. این نمونه جذاب و مدرن از طریق وب سایت ربو طرح قابل سفارش می باشد.