طراحی کابینت آشپزخانه سفید و خاکستری رنگ مدرن با چیدمان L

طراحی کابینت آشپزخانه سفید و خاکستری رنگ مدرن با چیدمان L

در طراحی این آشپزخانه از ترکیب دو رنگ سفید و خاکستری با چیدمان L استفاده شده است و هیچ طرح دیگری همانند طرح کابینت L شکل نمی توانست اینگونه فضای آشپزخانه را گسترش دهد. طراحی کابینت آشپزخانه با چیدمان L شکل یک راه حل بسیار عالی برای فضاهای کوچک است. این آشپزخانه به جای استفاده از یک رنگ، ترکیبی از دو رنگ سفید و خاکستری می باشد که باعث شده آشپزخانه ای زیبا و ایده آل را به ارمغان بیاورد. این طرح از خدمات وب سایت ربوطرح است که در صورت پسند به صورت آنلاین سفارش خود را ثبت کنید.