طراحی کابینت آشپزخانه مدرن سفید و خاکستری رنگ بسیار شیک

طراحی کابینت آشپزخانه مدرن سفید و خاکستری رنگ بسیار شیک

در این نوع طراحی کابینت از سبک مدرن با ترکیب دو رنگ سفید و خاکستری استفاده شده است. رنگ خاکستری به قدری تاثیر گذار و زیبا است که می تواند آشپزخانه را جذاب و امروزی نشان دهد و ترکیب آن با رنگ سفید سبب هرچه زیبایی بیشتر طراحی آشپزخانه می شود. در طراحی این آشپزخانه بیشتر کابینت ها رنگی سفید دارند و برای تعداد کمی از کابینت ها و کابینت های ویترینی از رنگ خاکستری استفاده شده است و این کار باعث شده کابینت های خاکستری خود را در پس کابینت های سفید زیباتر جلوه دهند. در صورت نیاز به طراحی یا مشاوره می توانید از طریق صفحه تماس با ما با ما در ارتباط باشید.