طراحی کابینت آشپزخانه مدرن با رنگ روشن - ربوطرح

طراحی کابینت آشپزخانه مدرن با رنگ روشن - ربوطرح

طراحی کابینت آشپزخانه مدرن با رنگ روشن یکی از خدمات وبسایت ربوطرح است که از طریق سایت و به صورت آنلاین قابل سفارش است. در این آشپزخانه از ترکیب رنگ سفید به میزان بیشتر و قهوه ای به میزان کمتری استفاده شده است. در این نوع دکوراسیون، آشپزخانه و پذیرایی در ارتباط مستقیم با همدیگرند و جزیره آشپزخانه و پذیرایی را از هم جدا کرده است و کاربرد میزناهار خوری و فضای دکوری را دارد.