طراحی کابینت آشپزخانه مدرن با دستگیره مخفی

طراحی کابینت آشپزخانه مدرن با دستگیره مخفی

در این آشپزخانه، کابینت ها حالتی صاف و یکدست دارند و از دستگیره مخفی در آن استفاده شده است. استفاده از این نوع کابینت ها موجب صرفه جویی در هزینه، خاک خوردگی کمتر و سهولت در گردگیری می شود و فضای آشپزخانه را خلوت تر و شیک تر نمایان می سازد.